Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Η Φάρμα Κουκάκη πιστή στην κουλτούρα της καινοτομίας, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και δράσεις εθνικής εμβέλειας, με εταίρους τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας.

Στα πλαίσια της δράσης Εθνικής εμβέλειας: 

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Η Φάρμα συμμετέχει στο έργο:

«ΗΛΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ»

Φωτοσυνθετικές καλλιέργειες μικροφυκών για την αειφόρο παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας για τον άνθρωπο, τα ψάρια και τα ζώα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-02279

Φορείς Υλοποίησης

ΑΠΘ, ΔΙΠΑΕ, ΙΔΕΠ-ΕΚΕΤΑ, ΙΤΕ, ΠΑΘΕ, VERD, ΠΙΝΔΟΣ, ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ

Χρηματοδοτική Αρχή

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ & ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

Το συνεργατικό έργο ΗΛΙΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ έχει ως κύριο στόχο να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες των μικροφυκών, έτσι ώστε να ενταχθούν ουσιαστικά και μαζικά στα διάφορα στάδια της βιομηχανίας τροφίμων και ζωοτροφών.

Στους στόχους του έργου συγκαταλέγονται:

  • η αύξηση της παραγωγικότητας στην πρωτογενή ζωική παραγωγή των παραγωγικών φορέων του έργου,
  • η ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων των παραγωγικών φορέων του έργου,
  • η ασφαλή και αποτελεσματική εισροή των νέων/βελτιωμένων προϊόντων στην υπάρχουσα εγχώρια αγορά και
  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της πρωτοπορίας των παραγωγικών φορέων του έργου σε ξένες αγορές.

Η Φάρμα Κουκάκη σαν εταίρος του προγράμματος, προσανατολίζεται στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με σκοπό την παραγωγή νέας σειράς γαλακτοκομικών προϊόντος με λειτουργικές ιδιότητες, δεδομένης  της υψηλής περιεκτικότητάς των μικροφυκών σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, και λιπίδια (τριγλυκερίδια, πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα), βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, χρωστικές και ιχνοστοιχεία.