Εκτροφή Αγελάδων στη Φάρμα Κουκάκη

Η Φάρμα Κουκάκη είναι μία πρότυπη αγελαδοτροφική μονάδα με υψηλά στάνταρ λειτουργίας

Η Φάρμα Κουκάκη βάση της καθετοποιημένης αντίληψης και εφαρμογής που έχει συνολικά στη διαχείριση του γάλακτος – από το χωράφι έως το ράφι – δραστηριοποιείται ενεργά και στην εκτροφή αγελάδων.

Η αγελαδοτροφική μονάδα μέσα στον Ιούλιο του 2011 μετακόμισε σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με την πείρα της οικογένειας Κουκάκη στην εκτροφή ζώων και με το συνδυασμό της άριστης τεχνικής κατάρτισης του επιστημονικού και εργατικού δυναμικού της, η ποιότητα εκτροφής αγελάδων βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Το σύγχρονο αλμεκτήριο και οι σταυλικές εγκαταστάσεις, οι οποίες διασφαλίζουν την ευζωία του ζωικού κεφαλαίου καθώς και την άριστη υγειονομική τους κατάσταση, φτιάχνουν το πλαίσιο για υψηλή αποδοτικότητα με τη προσοχή, πάντα, στην παραγωγή αρίστης ποιότητας γάλακτος.

Όλα αυτά σε ένα παρθένο περιβάλλον, στην καρδιά της μακεδονικής γης, στον κάμπο των Κάτω Αποστόλων Κιλκίς.