Φάρμα Κουκάκη | Οι σταθμοί μας...

Δείτε τις πιο σημαντικές στιγμές της δικής μας ιστορίας η οποία ξεκινά το 1977 και συνεχίζει μέχρι σήμερα με τον ίδιο ακριβώς στόχο!

Την καθιέρωση της Φάρμα Κουκάκη ως τον ΠΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ παραγωγό Γαλακτοκομικών Προϊόντων στην Ελλάδα!!!