Εγκαταστάσεις της Φάρμα Κουκάκη

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Φάρμα Κουκάκη μέσα σε ένα απόλυτα φυσικό περιβάλλον

Η έδρα της εταιρίας είναι στους Κάτω Αποστόλους του νομού Κιλκίς. 

Εκεί βρίσκεται το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Φάρμα Κουκάκη μαζί με τα γραφεία διοίκησης, όπως φυσικά και οι σταβλικές εγκαταστάσεις και οι φυτικές καλλιέργειες απ’ όπου παράγονται οι ζωοτροφές. 

Το Κέντρο διανομής των προϊόντων μαζί με τη δομή της Εμπορικής διεύθυνσης της Φάρμα Κουκάκη βρίσκεται στη Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης.