Πιστοποιείται με Great Place To Work

Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ, κορυφαία Γαλακτοβιομηχανία από τη Βόρεια Ελλάδα, πιστοποιήθηκε ως ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον μέσω του Great Place to Work, που προβάλει τις εταιρείες που ξεχωρίζουν για τις συνθήκες εργασίας και τις πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
Η πιστοποίηση αυτή αναδεικνύει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εταιρείας, καθώς και την προσπάθεια για τη διατήρηση ενός αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, με ίσες ευκαιρίες για όλους στην ανάπτυξη, την επαγγελματική ανέλιξη και τη δια βίου εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική και τιμητική, διότι το αποτέλεσμά της καθορίστηκε από τις ανώνυμες και εμπιστευτικές αξιολογήσεις των εργαζομένων της επιχείρησης. Η σχεδόν καθολική συμμετοχή τους, επιβεβαιώνει πως υπάρχει ένα ισχυρό κοινό εταιρικό όραμα, που βασίζεται σε αρχές όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η αξιοπιστία, ο σεβασμός και η δικαιοσύνη.

Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ είναι η μοναδική Βιομηχανία Γαλακτοκομικών που πιστοποιείται ως Great Place To Work για το 2023.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Θανάσης Κουκάκης, αναφέρει: «Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας από καρδιάς, που ανέδειξαν τη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ως ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το αποτέλεσμα, διότι η επίτευξη του Great Place To Work αποτελεί για εμάς επιβεβαίωση της αφοσίωσης των συνεργατών μας και μας εμπνέει ακόμη περισσότερο, για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε διαδικασίες, παροχές και εργασιακές συνθήκες. Η επόμενη μέρα της πιστοποίησης, δε μας εφησυχάζει, δεδομένης της φιλοσοφίας μας να διατηρούμε πάντα τους ανθρώπους μας στο επίκεντρο, προκειμένου να αισθάνονται περήφανα μέλη της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ.»