Γάλα και κατανάλωση ανά ηλικία

Γνωρίζετε τις αναλογίες γάλακτος ανά ηλικία;

Δείτε στο βίντεο χρήσιμες πληροφορίες