Γάλα και πέψη

Ποια η διάρκεια πέψης του γάλατος;

Δείτε το βίντεο