Ρυζόγαλο

Τι γνωρίζετε για το ρυζόγαλο;

Δείτε το βίντεο